Scudo Nsu Prinz

Scudo in plastica Nsu Prinz

Scudo in plastica

Applicazione: NSU Prinz